Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie budżetu Miasta na 2012 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 16 Uchwały Nr XIX/154/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalania budżetu Miasta na 2012 rok zarządzam co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr XIX/154/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:
 
 1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszego Zarządzenia.
   
 2. W tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego Zarządzenia.
   
 3. W tabeli Nr 3a „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do niniejszego Zarządzenia.
   
 4. W tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do niniejszego Zarządzenia.
   
 5. W tabeli Nr 4a „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na 2012 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
 
 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2013-01-02.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:08:28.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-01-02 10:08:28.
czytano: 1572 razy, id: 4981
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024