Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Powiadamiacz

Strona główna » Powiadamiacz

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych w nowym Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skierniewice

Zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z 12 kwietnia 2012 r. -  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oddajemy nową wersję Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Skierniewice dostosowanego do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. 

Standard WCAG 2.0 określa stopień, w jakim strona internetowa jest dostępna dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym np. osób niepełnosprawnych lub seniorów.

Z myślą o osobach z wadą wzroku przygotowaliśmy wersję Biuletynu Informacji Publicznej  w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście. Aby przejść do serwisu w wersji dla osób słabo widzących należy użyć skrótu klawiszowego ALT+5, lub kliknąć ikonkę


wersja dla słabowidzących

 

Z serwisu można korzystać za pomocą klawiatury (czyli bez użycia myszki). Jest to dobra funkcjonalność dla osób z niepełnosprawnością ruchową – stałą, ale także czasową (np. kontuzja ręki). Objaśnienie znajdująsiepod ikonką :


wersja dla osób niepełnosprawnych

 

Zdjęcia i pliki pdf są uzupełniane o tzw. opisy alternatywne - co oznacza, że osoba, która nie widzi, albo widzi słabo, dowie się, co jest na ilustracji lub czego dotyczy plik.

Treści na stronie mają jasną strukturę (śródtytuły zaznaczane są odpowiednim stylem, który poza wyglądem niesie też treść logiczną). W ten sposób ktoś, kto nie widzi, będzie mógł ustalić, w jaki sposób tekst został podzielony.

Kolorystyka strony powstała z uwzględnienia potrzeb osób niedowidzących i mających kłopot z kolorami.
Jest również możliwości powiększania tekstu.

Strona główna


 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024