Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptuje Pani/Pan zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
 

Informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, adres pocztowy: ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

 • kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem pocztowym: Inspektor ochrony danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 • dane będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie BIP Urzędu Miasta Skierniewice lub przesyłania Newslettera;

 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 • dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 • dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego w serwisie BIP Urzędu Miasta Skierniewice i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane lub, w przypadku wpisania się do Newslettera, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie;

 • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu;

 • ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.


Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do serwisu.

Witryna ta może zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Administrator serwisu może wprowadzić ulepszenia i/lub zmiany w swoich produktach, usługach, programach w serwisie w dowolnym momencie, bez powiadomienia. On także jako jedyny posiada dostęp do danych osobowych, które docierają do naszego serwisu poprzez różne formy jak Newsletter czy zapytanie poprzez formularz kontaktowy.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania Newslettera. Natomiast dane pozyskane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie. W żadnym wypadku Pani/Pan dane nie będą wykorzystywane, przetwarzane, ani odsprzedawane żadnym podmiotom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej, zmodyfikowanej i poprawionej na tej stronie www.

Strona główna


 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024