Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2012 rok.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku, poz. 567) zarządzam co następuje: 

 
§ 1. Na podstawie Uchwały Nr XXX/120/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2012 rok dokonuje się w przyjętym na podstawie Uchwały Nr XIX/154/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok w planie finansowym dla budżetu Miasta Skierniewice na 2012 rok następujących zmian:
  1. W tabeli Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
     
  2. W tabeli Nr 2 „Plan dochodów budżetu powiatu na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
     
  3. W tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
     
  4. W tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2013-01-02.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-01-02 10:06:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-01-02 10:06:09.
czytano: 1483 razy, id: 4980
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024