Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewice



czwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie wykonywania planu budżetu Miasta Skierniewice na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, z 2012 roku poz. 567) zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1. W uchwale Nr XIX/154/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2011 roku, dokonuje się następujących zmian:
 
  1. W tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
     
  2. W tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2012 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  
 
 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2013-01-02.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-01-02 09:53:22.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-01-02 09:53:22.
czytano: 1441 razy, id: 4975
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2013-01-02
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategorii



Wybierz miesiąc:

 Informacje



 Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024