Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewiceczwartek, 25 lipca 2024 r.

imieniny: Jakub, Krzysztof

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2022

 ZARZĄDZENIE NR 197.2012

Prezydenta Miasta Skierniewice
z dnia 24 grudnia 2012 roku
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2022
 
Na podstawie art. art. 232 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) zarządzam co następuje: 
 
§ 1. W „Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2022”, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/153/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice wraz z prognozą długu na lata 2012-2022 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
 
 
Prezydent Miasta
Leszek Trębski
 
Źródło informacji: Urząd Miasta Skierniewice. Data utworzenia: 2013-01-18.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2013-01-18 15:12:09.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2013-01-18 15:12:09.
czytano: 1584 razy, id: 5023
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-01-18
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2024